วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แท็ก: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เผยเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ธุรกิจการค้ากล้วยไม้โลกมี 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อตัดดอกขาย ประเภทที่สอง เป็นการปลูกเลี้ยงเพื่อขายต้นติดดอก การปลูกเพื่อตัดดอ...

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชตรัง แหล่งผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีของภาคใต้

พันธุ์พืชดี มีคุณภาพ นับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการผลิตพืช เพื่อให้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลดต้นทุนการผลิตขอ...

มก.วิจัย ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด มอบเกษตรต้นแบบ 1,000 ตัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแถลงข...

ขยายพันธุ์กล้วย ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นพันธุ์มาตรฐาน ปลอดเชื้อ

กล้วย เป็นพืชสารพัดประโยชน์ คงมีพืชไม่กี่ชนิดในโลกนี้ที่สามารถนําเอาส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่างได้แบบกล้วย เพราะทุกส่วนของกล้วยล้วนนำมาใช้ปร...

เทพทาโร สู่เส้นทาง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อสามัญ : เทพทาโร Safrol laurel ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. วงศ์ :  LAURACEAE                                     ...

สวนภูผาลัม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ มองไกล เมืองไทยได้เปรียบ ตลาดอินทผลัมในอาเซียน

สวนภูผาลัม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสวนแรกๆ ที่เริ่มลงปลูกด้วยต้นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อ และครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของ...

เกษตรกรหนุ่มไฟแรง ราชบุรี ปลูกเลี้ยงคัทลียาคุณภาพ เป็นอาชีพทำเงิน

วงการกล้วยไม้ในประเทศไทยนั้น จัดว่าเป็นอีกพรรณไม้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความชื่นชอบกล้วยไม้ที่ผ่านการผลิตจากเกษตรกร...

วว.ร่วมพัฒนาและวิจัย ไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต...

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เมื่อได้สัมผัสลมหนาว หอมกลิ่นไอกรุ่นๆ แรงบันดาลใจที่จะเขียนงานให้เป็นวิชาการ ผสมผสานกับการอยากจะให้ผู้อ่านได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง ได้เข้าถึงงานที่ผู้...

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืช ชมกระบวนการผลิตพืชพันธุ์ดี

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวหลังจากการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในการเยี่ยมชม ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี ว่า ปัจจุบันปัญหาหนึ่งขอ...

เรื่องน่าสนใจ