วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565

เทคโนฯ เกษตร

เทคนิค “ปลูกมะพร้าวน้ำหอม” ให้หอมหวานตรึงใจผู้บริโภค ทำกันยังไง?

มะพร้าวน้ำหอม ที่วางขายในตลาด พอจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เกษตรกรเริ่มจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติจะเป็นมะพร้าวที่มีเนื้ออ่อน น้ำหอมบริสุทธิ์ เ...

ปลูก“มะพร้าวน้ำหอม”ไม่หวาน-ไม่หอม ปลูก“ส้มโอ”ก็รสจืด จะแก้ไขยังไง?

มีผู้ถามเข้ามาว่า ตนเองนัั้นปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้ 100 กว่าต้น กำลังให้ผลผลิต แต่น้ำมะพร้าวไม่หอม และมีรสเปรี้ยว พอปลูกส้มโอก็ไม่หวานอีก แต่กลับมีรสจืดช...

ลังแข สาวใต้ชาวป่า เนื้อหนาขาวปุย เปรี้ยวยามวัยอ่อน แต่…หวานตอนสุก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Baccaurea macrophylla Muell. Arg ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE, PHYLLANTHACEAE ชื่อสามัญ Balacuya, Malayan Baccaurea ชื่ออื่นๆ ลูกปุ...

ปลูกกัญชา “เชอร์เล็ตแองเจิล” แบบเกษตรอินทรีย์ให้สาร CBD สูง

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเรื่องการปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่พร้อมแบ่งปันองค์ความ...

“พิสิตร์ ภูโท” เกษตรกรต้นแบบ ทำสวนทุเรียนคุณภาพ สู่ แปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟ

คุณพิสิตร์ ภูโท หรือ ผู้ใหญ่สิตร์ บ้านโนนสำเริง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 089-285-5962 เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการทำสวนทุเรียน...

IRPC ชวนสัมผัสวิถีเกษตรกรยุคดิจิทัล ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื...

ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย มีผลิตผลที่นำไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม ส่งขายทั้งในและนอกประเทศในแต่ละปี เป็นมูลค่ามหาศาล ...

วิธีทำ “ปุ๋ยอินทรีย์-น้ำสกัดชีวภาพ” ทำตามได้ไม่ยาก ใช้กับสวนไม้ผล ได้คุณภาพเยี่ยม!

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณสมศักดิ์ เครือวัลย์ เกษตรกรทำสวนผลไม้ จังหวัดระยอง สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 เดิมทีเ...

มะกรูด สมุนไพรคู่ครัว

มะกรูด  ถือเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมาย  ส่วนต่างของมะกรูดสามารถใช้ประโยชน์ได้หมด ไม่ว่า ใบมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหย และใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหาร ผลม...

เปิดไอเดีย มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก ใช้แก๊สสลับดีเซล แก้ปัญหาตรงจุด ลดต้นทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม...

ปลูก “สับปะรดฉีกตา” มีผลผลิตกิน-ขายทั้งปี เฉลี่ยเดือนละ 5 ตัน

คงไม่ต้องเสียเวลาแนะนำกันอีกแล้ว สำหรับสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 1 หรือที่รู้จักกันดีในนามสับปะรดฉีกตา ผลงานการวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี กรมวิชาการ...

เรื่องน่าสนใจ