เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แท็ก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยรัตภูมิ เข้าร่วมโครงการ INTERNATIONAL ACCOUNTING EDUCATION AND ACCULTURATION CAMP 2023 ระหว่...

ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.ณัฐชา สาระมาศ หัวหน้าโคร...

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ คร...

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 : ศาสตร์บูรณางา...

“9 ราชมงคล” ผนึกกำลังร่วมภาคประกอบการ สร้างนวัตกรรม

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดใหญ่ โชว์ความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคนจากการคัดเลือก บ่มเพาะ และเคลื่อนย้ายกำลังคนไปทำงานร่วมกับสถานประกอบก...

โครงการรณรงค์เนื่องใน “วันดินโลก”เพื่อส่งเสริม เชิดชู เรียนรู้ความสำคัญของ “แผ่นดิน”...

มูลนิธิดั่งพ่อสอน ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนำศิลปะมาผลักดัน เพื่อ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการแหล่งท่องเท...

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรอย่างมีคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Nanyang Polytechnic International, Singapore

ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบด...

ราชมงคลตะวันออกเชิญผู้สนใจชมสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมเกษตร 26-27 ก.ค.66

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังผลงานและสิ่งประดิ...

มทร.ศรีวิชัย สงขลา พุ่งเป้าสร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จัดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมที่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ...

คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับรางวัล Smart Agricultural Robot Contest 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำอาจารย์แล...

เรื่องน่าสนใจ