วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แท็ก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กรมการข้าว – มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award และมอบโล่แสดงความขอบค...

ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ…สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู้ COVID-19

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยการให้บริการแก่ชุมชน ส...

อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ UBI ภายในมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาคกลา...

ชาใบบัวบก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เมื่อพูดถึงอาการช้ำใน หลายคนนึกถึง “ใบบัวบก” พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ ส่วนของใบและราก รสและสรรพคุณยาไทย จะมีกลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย โบร...

สสว.ร่วมมือ มทร.ธัญบุรี เสริมเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2 ความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมวิสา...

มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะวิชาชีพนักศึกษา เลี้ยงนกกะทาไข่ สร้างรายได้ให้กับตนเอง

ปัจจุบันการจ้างงานของบริษัทเอกชนมีจำกัดและน้อยลง การทำงานในส่วนราชการหายากและอัตราการบรรจุเข้าทำงานมีน้อย ดังนั้น การสร้างอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจก...

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 in 1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 in 1 ผลงานของ รศ. อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ...

วิศวฯ มทร.ศรีวิชัย สร้างกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย มอบให้กับทีมแพทย์ รับมือ โควิด -19

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกันวางแผน นำทีมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ร่วมกันสร้างกล่องป้องกันเชื้...

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี จัดการ “ขยะอินทรีย์” ตลาดไท ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

นักวิจัยและอาจารย์สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา ฤ...

วช. หนุนการพัฒนานวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น ป้องกัน COVID-19 แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิ...

วช. หนุนการพัฒนานวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks)เพื่อป้องกัน COVID-19 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้...

เรื่องน่าสนใจ