เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แท็ก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วช. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัด Workshop เรียนรู้การทำ “ไข่เค็มกากกาแฟ” นวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำ "ไข่เค็มกากกาแฟ" เค็มน้อย สะอาด แนะวิธีกา...

มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานสร้างสัมพันธ์เครือข่าย และพัฒนา...

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ...

มทร.สุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานพบปะหารือคณะกรรมการสื่อสารเเละประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้...

ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มท...

มทร.ศรีวิชัย ร่วมหารือทางด้านการศึกษา กับ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศาตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่ ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ค...

มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศเจตจำนงสุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคมใน มทร.สุวรรณภู...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ Asia Centre องค์กรที่ปรึกษาพิเศษ the UN ECOSOC

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Asia Centre องค์กรที่ปรึก...

ลานประติมากรรม สำหรับนักท่องเที่ยวและชาวสงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต รักษาราชการแทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทำงาน ศิลปิน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภ...

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นำโดย ผศ.อภิญญา วณิ...

เรื่องน่าสนใจ