วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แท็ก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์ เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร. ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์ เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร. ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ หวังร่วมมือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างความเชื่...

มทร.ธัญบุรี แนะวิธีง่ายๆ ทำแยมมะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นมะม่วงที่นิยมรับประทานสุก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในระหว่างที่ส่งออกมีปัญหามะม่วงไม่ไ...

เลี้ยงกบพื้นเมืองแนวใหม่ ขยายพันธุ์นอกฤดู 3 เดือน จับขายได้

เลี้ยงกบพื้นเมืองแนวใหม่ โตเร็ว ขายไว ตามแนวทางของ สมเกียรติ์พันธุ์ปลา ถ่ายทอดสู่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง และผู้สนใจทั...

หนุ่มปริญญาโท เมืองรถม้า ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ สร้างรายได้ดีเยี่ยม

ทุ่งนาเขียวขจีราวกับธรรมชาติได้ปูพรหมสีเขียวที่ปลายต้นข้าวนั้นพลิ้วไหวไปตามแรงลมอ่อนๆ เป็นที่พักสายตาและรู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนได้พบกับห...

ขับเคลื่อน Model “กระบี่เมืองแพะ” เสริมรายได้ในสวนยาง-ปาล์มน้ำมัน

ยางพารา และปาล์มน้ำมัน นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้หลักของจังหวัดกระบี่ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันผันผวนขึ้นลงตามภ...

กรมการข้าว – มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award และมอบโล่แสดงความขอบค...

ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ…สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู้ COVID-19

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยการให้บริการแก่ชุมชน ส...

อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ UBI ภายในมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาคกลา...

ชาใบบัวบก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เมื่อพูดถึงอาการช้ำใน หลายคนนึกถึง “ใบบัวบก” พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ ส่วนของใบและราก รสและสรรพคุณยาไทย จะมีกลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย โบร...

สสว.ร่วมมือ มทร.ธัญบุรี เสริมเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2 ความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมวิสา...

เรื่องน่าสนใจ