วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก วิสาหกิจชุมชน

แท็ก: วิสาหกิจชุมชน

อินทัช จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสและเครือข่ายที่เข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนา เน้นการ...

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย กลุ...

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  จัดตั้งเมื่อ          24 สิงหาคมคม 2555 สมาชิกแรกตั้ง   7 คน สมาชิกปัจจุบัน 90...

ชาวโพนเมืองน้อย อำนาจเจริญ รวมกลุ่ม ผลิตข้าวอินทรีย์ส่งขายโรงแรม 5 ดาว-ศูนย์ประชุม

ข้าวอินทรีย์เป็นการผลิตข้าวที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ตลอดจนสารสังเคราะห์ต่างๆ ทุกชนิด อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเทคนิคอื่นๆ ตามมาตรฐานอิน...

วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่เวทีการค้าโลก

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดใหญ่ “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” 22 – 25 ก.พ.นี้ ขนทัพสินค้าภูมิปัญญาไทยจากกลุ่มวิสาหกิจทั่วประเทศจำหน...

กล้วยหอมทองขายดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนด แพ็คส่งร้านสะดวกซื้อ 397 สาขา

วันที่ 18 ม.ค.รายงานข่าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนด จ.สงขลาว่า กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ต.ปากแตระ อ.ระโนด ได้พัฒนาด้านการตลาด ตั้งโรงงานรวบรวมผลผลิตกล้วยห...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “แปรรูปมะพร้าวครบวงจร”

วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร บ.คลองวัว ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม "จากความสามัคคี ก่อให้เกิดพลังในการพัฒนา กลายเป็นบทเรียนสำคัญ...
video

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 11 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ข้าวสังข์หยดพัทลุง

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน "ข้าวสังข์หยดพัทลุง ของดีจากภาคใต้" ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต้นแบบเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน จากกลุ่มออมทรัพย์เล็กๆที...

วิสาหกิจชุมชนฯเพชรบุรีลุยข้าวครบวงจร

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เพชรบุรี ผลิตข้าวหอมปทุมธานีออร์แกนิก 100% ออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อคนกลาง ชูจุดเด่นเหนียว นุ่มใกล้เคียงข้าวหอมม...

มทร.ธัญบุรี บูรณาการเรียนการสอน ช่วยวิสาหกิจชุมชน

เครื่องหนังบุญเพ็ง วิสาหกิจชุมชน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 ใน 12  ของนักศึกษาชั้นปีที่ หลักสูตร4ปีเทียบโอน) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ล...

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มอบรางวัลมีชัย วีระไวทยะ สาขาการพัฒนาสังคมชนบท แก่ วิสาหกิจชุมชน ศู...

 โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว  โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการทำคว...

เรื่องน่าสนใจ