วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
หน้าแรก เทคโนฯ ประมง

เทคโนฯ ประมง

หนุ่มโรงงาน เลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน แบบสลับ เป็นอาชีพเสริม มีปลาจับขายตลอดปี

ปลาหมอ เป็นปลาพื้นบ้านของประเทศที่มีรสชาติค่อนข้างดี และยังเป็นที่นิยมของคนไทยทั่วทุกภาค ปัจจุบัน ปลาหมอ ในแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มมีจำนวนลดลง เกิดจากสภา...

สงครามชิงปลาในมหาสมุทร “แปซิฟิก” การ “หาปลา” ที่ไม่ง่าย สู่สภาวะการ “ล...

ประชากรปลาในแปซิฟิกกำลังลดลง และประเด็น "จับปลา" อาจกลายเป็นประเด็นพิพาททางทะเลระหว่างประเทศในอนาคตได้? รายงานข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ...

เรือเล็ก-ใหญ่เปิดศึกรับปิดอ่าวไทย ประมงพาณิชย์ดัน “ฉัตรชัย” ห้ามใช้อวนจมจับปลาทู

ปิดอ่าวไทยให้ปลาวางไข่กลายเป็นศึกบาดหมาง 2 ฝ่าย กลุ่มเรือประมงพาณิชย์เสนอรัฐมนตรีเกษตรฯห้ามเรือประมงพื้นบ้านใช้อวนลอย อวนจมจับปลาทูที่ใกล้สูญพันธุ์ ฝ่...

กรมประมงเปิดโผ 13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์ใหม่

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมประมงต้องการสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ หากผู้ประกอบการรายใดสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ก็จะสามารถสร้าง...

3ภาคีขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู…ราชาแห่งปลาแม่น้ำสายบุรี สร้างอาชีพใหม่พื้นที่ชายแดนใต้

ม.อ.จับมือ สกว. และกรมประมง พัฒนารูปแบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี หวังสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ และอนุรั...

จากพ่อค้าปลา ผันชีวิตสู่เกษตรกรเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เลี้ยงง่าย ต้นทุนค่าอาหารต่ำ สร้างรายได้หลายหมื่น...

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายจังหวัด ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการประมง จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการประกอบ...

วิสาหกิจชุมชนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ พัทลุง รุกตลาดนอก ตั้งเป้าผลิตเดือนละล้านตัว

คุณฤชัย วงศ์สุวัฒน์ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ทางกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพัทลุงจำนวนหนึ่งได้รวมก...

เลี้ยงปลาสลิดในบ่อปูนซีเมนต์ ต้นทุนต่ำ สร้างรายได้ตลอดปี

ปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในลุ่มภาคกลาง มีรูปร่างลักษณะคล้ายปลากระดี่หม้อแต่ขนาดโตกว่า  ปัจจุบันปลาชนิดนนี้เป็นที่...

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ปล่อยหอยลาย เพิ่มผลผลิต-ส่งออก

“หอยลาย” เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศ ปัจจุบัน มีการแปรรูปส่งออกตลาดต่างประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อ...

เลี้ยงปลาช่อนพร้อมแปรรูปขาย ทำให้ปลาช่อนที่เลี้ยงขายได้ทุกตัว

“การเลี้ยงปลาช่อน เดี๋ยวนี้แตกต่างกว่าสมัยก่อนมาก คือมีการใช้อาหารเม็ดมากขึ้น ทำให้การเลี้ยงเป็นแบบมาตรฐานจีเอพี (GAP) ซึ่งทำให้ปลาที่เลี้ยงมีความสะอา...

เรื่องน่าสนใจ