วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561
หน้าแรก เทคโนฯ ประมง

เทคโนฯ ประมง

อดิศัย ว่องไวไพโรจน์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 61 เลี้ยงจระเข้เป็นอาชี...

คุณอดิศัย ว่องไวไพโรจน์  อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ 10 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71160 เริ่มต้นเลี้ยงจระเข้ เมื่อปี 2542 โดยย...

เลี้ยงหอยขมครบวงจรสร้างรายได้ ของ ชัยยะ อินทร์สุข ที่ปทุมธานี

หอยขม เป็นสัตว์น้ำจืดที่มีลักษณะฝาเดียว เปลือกเป็นรูปกรวยรูปไข่ วนเป็นเกลียวเวียนขวาเรียวขึ้นไปยังปลายแหลม ช่องของเปลือกเปิดขนาดใหญ่ที่สามารถให้ส่วนหั...

กรมประมง…ปลุกวิถีเศรษฐกิจชุมชน ปั้น “ลูกอ๊อดกบ” จ.นครพนม เข้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน...

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตสินค...

เกษตรกรนครปฐม เพาะพันธุ์ปลาเทวดา สร้างรายได้ ตลาดปลาสวยงามยังมีความต้องการ

ปลาเทวดา (Angelfish) เป็นปลาน้ำจืด ที่มีรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ลำตัวแบนข้าง มีปากขนาดเล็ก ครีบหลังเป็นกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหลังยาวออกมาจากล...

เกษตรกรสุพรรณบุรี อนุบาลลูกพันธุ์ปลาช่อน จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นอาชีพทำเงินมากว่า 2 ทศวรรษ

สุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการทำเกษตรหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าว ปลูกพืชไร่ เช่น ไร่อ้อย ตลอดไปจนถึงพืชผักสวนครัว พืชสวนต่างๆ จึงเรียกได้...

เทคนิคการเพาะปลาเบญจพรรณในแปลงนา ลดต้นทุน เพิ่มทางเลือก สร้างความยั่งยืน

การเพาะเลี้ยงปลาปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งที่เห็นและนิยมกัน คือ การเพาะเลียงในบ่อดินขนาดใหญ่  ในกระชังริ่มแม่น้ำ บ่อซีเมนซ์ และอื่นๆ (เชิงพานิชย์)...

เกษตรกรกาฬสินธุ์ พลิกผืนนาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ดี จับเป็นอาชีพทำเงิน

กุ้งก้ามกราม โดยธรรมชาติสามารถพบเห็นได้ตามแม่น้ำลำคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งสมัยก่อนนั้นกุ้งชนิดนี้ค่อนข้างชุกชุมจับได้ง่าย...

กระชังปลาระบบ GAP สองฝั่งเจ้าพระยา สร้างรายได้และความยั่งยืน

คุณกัลญา สุริยัน ผู้เพาะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริ่มฝังแม่น้ำเจ้าพระยามานากว่า 20 ปี เล่าประสบการณ์การเลี้ยงให้กับทีมงานฟังว่า ก่อนจะหันมาประกอบอาชีพเพ...

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จดอนุสิทธิบัตรการเลี้ยงกุ้งอิงธรรมชาติ

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจาก นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ...

เพาะพันธุ์ปลาแรด อาชีพทำเงิน ของ ภานุวัฒน์ ห้วยเรไร ที่นครปฐม

ปลาแรด (Giant gourami) เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ที่มีลำตัวป้อมแบนข้าง เกล็ดของปลาชนิดนี้เมื่อสัมผัสจะมีลักษณะสากมือ ก้านครีบท้องคู่แรกมีลักษณะเป...


เรื่องน่าสนใจ