วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วว.

แท็ก: วว.

วว. ลงนามความร่วมมืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิโดยสถาบันพลาสติก

วว. ลงนามความร่วมมืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิโดยสถาบันพลาสติก นำงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม / เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมพลาสติกไ...

วว.เชิญชวนร่วมกิจกรรม “พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย วทน.” ปลูกจิตสำนึกเที่ยวไทยอนุรักษ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม “พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เท...

วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2017

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกษตรอินทรีย์ เรื่อง ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2017 นำเสนอความก้...

วว./กฟผ.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน

วว./กฟผ.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว...

วว. จับมือพันธมิตรแถลงข่าวการจัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตร แถลงข่าวการจัดงาน “TISTR  and FRIENDS  2017” ครั้...

วว. ร่วมงานแถลงข่าว Smart SME Expo 2017

นายวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่า...

วว.จับมือบริษัทจุลไหมไทยวิจัยพัฒนาผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า

นางฉันทรา  พูนศิริ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...

กรมชลฯ-วว.ร่วมเอ็มโอยูพัฒนางานวิจัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติป้องกันตลิ่งพัง

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเครือข่ายงานวิจัย ทดสอบและวิเคราะ...

วว. ถ่ายทอดความรู้ “สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม “งานยางพาราและงานกาชาด จังหวัดบึงกาฬ จัดโดยความร่วมมือของกระ...

เรื่องน่าสนใจ