วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แท็ก: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ 3 จังหวัด แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญ   วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุริ...

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อผู้ประกอบการใหม...

ครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อว...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากทั้งภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งภาคเ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวั...

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิท 19 ส่งมอบชุดของใช้ที่จำเป็น เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุและเจ้...

นาย เฉลิมพล สมาคม (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย ผู้อำนวยการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน ลงนามความร่วมมือโครงการ Zero Burn ลดก...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตร สำนัก...

ส.ป.ก. “สร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว”(Rice of Art) บนแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ เน...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิ...

เตรียมปรับภูมิทัศน์จัดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ เตรียมเปิด “ตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาวอนงค์วดี  จีระบุตร ประชาส...

เรื่องน่าสนใจ