เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แท็ก: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร้านอาหารกินลูกเดียว ร้านอาหารรสชาติไทยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

ร้านอาหารกินลูกเดียว ร้านอาหารไทยเล็กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นหนึ่งในร้านที่คนในท้องที่แนะนำสุดๆ เลยค่ะ จุดเด่นของร้านนี้ก็คงจะอยู่ที่รสชาติอ...

ประธานกรรมการ เครือซีพี ร่วมร้อยเรียงความดี ผนึกกำลังกองทัพภาคที่ 1 ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและผ้า...

พล.ต. พิสิษฐ์ มหิงษ์ เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้แทนเครือซีพี นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโส บ...

มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนช่วยชุมชน

ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ U2T มหา...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มว่านหางจระเข้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล  ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ขอ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมพลัง “ปันน้ำใจ สู้วิกฤต COVID-19”

อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโน...

มทร.สุวรรณภูมิ มอบอาหารเสริมเสบียงบุคลากรทางการแพทย์

ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ตำบลสามเรือน อำเภอบ...

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ 3 จังหวัด แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญ   วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุริ...

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อผู้ประกอบการใหม...

ครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อว...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากทั้งภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งภาคเ...

เรื่องน่าสนใจ