วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก มันสำปะหลัง

แท็ก: มันสำปะหลัง

รถกำจัดวัชพืช-หว่านปุ๋ยอินทรีย์มันสำปะหลัง ลดสารเคมี ประหยัดเงินชาวไร่ ที่เมืองอุบลฯ

ที่แปลงทดลองปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย นำเกษตรกรก...

แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ...

กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดเด่นในเรื่องของการตลาดนำการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมันสำปะหลังอินทรีย...

ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร “ปรียานันท์ นามดวง” แนะมือใหม่ ต้องประณีต

“มันสำปะหลัง” พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเกษตรกรทั่วประเทศให้ความสนใจขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าบางช่วงบ...

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู ศพก. อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ต้นแบบแหล่งเรียนรู้แปลงใหญ่มันสำปะ...

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น ศพก. ต้นแบบด้านมันสำปะหลังแบบครบวงจร ที่เปิดโอกาสใ...

สศท.5 เตือนเกษตรกร ระวังโรคใบด่างมันฯ หมั่นตรวจแปลงสม่ำเสมอ แนะ เก็บเกี่ยวครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้...

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะ...

ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่ว...

คนลพบุรี ทำไร่มันสำปะหลัง ดูแลง่าย ไม่ซับซ้อน 20 ไร่ ได้ 1 แสน

คุณชำนาญ กูลสกิจ หนุ่มเมืองลิง วัย 45 ปี เริ่มต้นชีวิตด้วยการรับจ้างทั่วไป สู้ชีวิตตั้งแต่ ป.4 เนื่องจากคุณชำนาญเกิดมาในครอบครัวที่เป็นเกษตรกร ชีวิตตั...

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โดยประ...

สภาพัฒน์เลือก “ มันสำปะหลังภาคเหนือ-อีสาน”เป็นกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะสู่การพัฒนาพื้นที่เ...

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งเป็นประเด็น...

เกษตรกรเมืองน้ำดำ เลี้ยงวัวรอลูกชาย ให้กลับมาสานต่องานเงินล้าน

เส้นทางรอยต่อตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพระพุทธไสยาสน์ และบ้านโพนคำพุทธคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จ...

เรื่องน่าสนใจ