วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ไร่นาสวนผสม

แท็ก: ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ ที่ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ วัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญท่านมาสหัสขันธ์บ้านของเรา อำเภอสหัสขันธ์ ถูกน้ำท่วมเมื่อการก่อสร้างเขื่อนลำปาว ปี พ...

นำทางฟาร์ม เกษตรบนที่ดินผืนเล็ก ที่ราชบุรี ไอเดีย หนุ่มวิศวะคอมพิวเตอร์

100 กิโลเมตร โดยประมาณ เป็นที่ตั้งของ “นำทางฟาร์ม” ที่ คุณอรรณพ ศรีเจริญชัย ก่อตั้งขึ้น และใช้ชื่อลูกสาวเป็นชื่อฟาร์ม ยามวิกฤติเศรษฐกิจ ท่ามกลา...

เจษฎา จันทสร ผู้ยึดหลักพอเพียง สร้างเงิน สร้างสุขจากไร่นาสวนผสม

การทำไร่นาสวนผสม เป็นการทำงานเกษตรหลายๆ ชนิดผสมผสานกันในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในห...

ทำไร่นาสวนผสมของหนุ่มชัยนาท แนวทางลดความเสี่ยงด้านการผลิตและตลาด

การทำไร่นาสวนผสม เป็นการจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน และใช้ปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องผสมผสานและเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืช เลี้...

ทำสวนเกษตรผสมผสานหลังเกษียณ แทบไม่ต้องใช้เงิน มีเงินเหลือออม ชีวิตมีความสุข

การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ ไม่มีกติกาหรือกฎตายตัว ว่าต้องเป็นพืชชนิดใด เลี้ยงสัตว์ชนิดใด ทั้งนี้ เพราะแต่ละพื้นที่และท้องถิ...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อครูนิยม สารปรัง บ้านหนองแวงเหนือ เมืองน้ำดำ

กระผม คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ผู้เขียน เดินทางผ่านจากบ้านค่ายลูกเสือ ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนถึงเทศบาลตำบลภูปอ...

ทำไร่นาสวนผสมแบบคนขี้เกียจ ทำน้อยแต่ได้มาก

ธรรมชาติ มีความหลากหลายของพืชพรรณที่ขึ้นปะปนกันไป อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็สามารถดำ...

คนร้อยเอ็ด มีวิธีทำไร่นาสวนผสม จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่น

นางสำรวย บางสร้อย อายุ 50 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับ นายแสงจันทร์ บางสร้อย บุตร 2 คน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 บ้านสวนปอ ...

ไร่นาสวนผสม จัดการดีมีแต่ผลกำไร ของ วิภารัตน์ ปานเกิด ที่บุรีรัมย์

ปัจจุบันการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีหลายๆ คน กำลังมุ่งเน้นไปที่ความสุขมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ เพราะไม่เพียงได้ทำอยู่กับงานที่ชอบแล้ว ยังมีเวลาอยู่กับบ...

หนึ่งไร่ได้แสน แปลงนา บ่อปลา บ้านบ่อใหญ่ มหาสารคาม

ที่บ้าน คุณภีรพร หอมสมบัติ ชาวบ้านบ่อใหญ่ หมู่ 2 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และภรรยา คือคุณทัศนีวรรณ์ หอมสมบัติ โทร. (088) 036-2139 เจ้าของพื้นที่ท...

เรื่องน่าสนใจ