วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก การตลาด

การตลาด

SUN ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักไร่ตะวันหวาน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตรยุคใหม่

0บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สินค้าแปรรูปพืชผลทางการเกษตรแปรรูป ตลอ...

แปรรูป “ยาดมสมุนไพร ส้มโอขาวแตงกวา” งานสร้างอาชีพ ของคนวัยเกษียณ ที่ชัยนาท

ปี 2564 เข้าสู่ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า คือมี “คนแก่” อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งนิยามคำว่า “ผู้สูงอายุ...

มะนาวผงปรุงรส-พร้อมดื่ม โอท็อปชุมชนต้นแบบ แม่บ้านโพธิ์ทองพัฒนาฯ ท่ายาง เพชรบุรี

มะนาว เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ใครหลายๆ คนรู้จักกันดี ด้วยรสเปรี้ยว ที่มีความโดดเด่นจนกลายเป็นเครื่องปรุงที่มีความหลากหลาย เพราะนอกจากจะทำให้รสชาติอาหารไท...

“หอมเหาะ” กาแฟเกรดคุณภาพ แม่ฮ่องสอน ฝีมือ วิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพบ้านแม่เหาะ

กาแฟแม่ฮ่องสอน เป็นกาแฟสายพันธุ์คุณภาพที่ได้คัดเลือกให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ปลูก สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 900-1,482 เมตร ชาวบ้านปลูกกาแฟแบบธรรมชาติ...

ชาวศรีดอนชัย เลี้ยงปลานิลอินทรีย์ แปรรูปสร้างมูลค่า ขายตลาดสุขภาพ

“ปลานิล” เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของเชียงราย มีพื้นที่หลายแห่งเลี้ยงปลานิล แต่แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดอยู่ที่อำเภอพาน เนื่องจากมีระบบชลประทานแม่ลาว ชาว...

ผ้าขาวม้าหมักโคลนแม่น้ำโขง “ดารานาคี” สินค้าผ้าคุณภาพดีที่บึงกาฬ

ผ้าหมักโคลน ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลก เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวบ้านที่ปฏิบัติกันมายาวนานเพื่อดูแลรักษาให้เสื้อผ้าที่ใช้มีความทนทาน อายุการใช้งาน...

เพิ่มมูลค่า “สับปะรด” สร้างทางรอดเกษตรกร

จากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำในปี 2561 “คุณนุ๊ก หรือ คุณปริศนา คำขอด” คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาถิ่นบ้านเกิดช่วยเหลือชุมชนอยู่ดีกินดี โดยจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ...

มะขามหวาน “ประกายทองและสีชมพู” แบรนด์ “คุณติ๋วมะขามหวาน” ผลไม้ดีและเด่น ประจำเมืองเพชรบูรณ์

“ประกายทอง” เป็นชื่อพันธุ์มะขามหวานที่โด่งดังของเพชรบูรณ์ มีแหล่งกำเนิดที่อำเภอชนแดน ความอร่อยเลื่องชื่อจนถูกนำมาตั้งเป็นคำขวัญประจำจังหวัด ความจริ...

ชุมชนตำบลกื้ดช้าง เชียงใหม่ สร้างอาชีพด้วย “พืชสมุนไพร”

ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นโซนตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนมากเป็นผืนป่าไม้และภูเขาสูง ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และมีสิ่งแวดล้...

กล้วยเล็บมือนางชุมพรอบแห้ง สินค้า GI ทำเงินเด่นที่ภาคใต้

กล้วยเล็บมือนาง กล้วยประจำถิ่นของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพร ด้วยลักษณะเด่นประจำพันธุ์ที่มีกลิ่นหอม เมื่อสุกเนื้อในสีเหลืองทอง ร...

เรื่องน่าสนใจ