เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แท็ก: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปลัดกษ. ชมนิทรรศการวิชาการและร้านค้าในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องในงานวันคล้ายว...

ขอเชิญ…ชม ชิม ช็อป !!! สินค้าพรีเมี่ยมในเขตปฏิรูปที่ดิน “ส.ป.ก. และ อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งสุขปีใหม่มอบให้...

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 นี้  ที่ตลาด อ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) พิธีเปิด วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ....

ส.ป.ก. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พุทธศักราช 2565

วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2565 ส.ป.ก. ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พุทธศักราช 2565 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนั...

ส.ป.ก.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning day

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning d...

ส.ป.ก. ร่วมงานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งาน "สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สว...

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้บริหาร ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม...

เฉลิมชัย มอบ ส.ป.ก. 4-01 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รมว.กษ.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน เปิด" โครงการมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ประจำปี 2565”และมอบ ส.ป.ก. 4-01 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ...

ส.ป.ก. ร่วมพิธีมอบรางวัล AIC Award 2022 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากท่าน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโ...

อกก.คง. เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ปี 2566 4 .1 พันล้านบาท

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก...

ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรประเภทไม้ผลในเขตปฏิรูปที่ดิน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำ...

เรื่องน่าสนใจ